Zajištění komplexních inženýrských
činností při přípravě a realizaci staveb.

Systémy řízení

Poskytujeme veškeré poradenské, konzultační a vzdělávací služby přizpůsobené individuálně dle Vašich potřeb a požadavků. Provedeme audity systémů řízení Vašich nebo Vašich dodavatelů a audity investičních projektů.

Prohledněte si naše reference >

> >

Poskytujeme poradenské a konzultační služby pro zavádění a údržbu systémů řízení

 • Systémy managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001
 • Systémy environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 14001
 • Systémy managementu bezpečnosti práce podle normy ČSN OHSAS 18001
 • Informační technologie - Management služeb podle normy ČSN ISO/IEC 20000-1
 • Systémy managementu bezpečnosti informací podle ČSN ISO/IEC 27001
 • Zavádění systému jakosti podle vyhlášky SÚJB č. 132/2008 Sb.
 • Neustálé zlepšování systému managementu kvality podle metody TQM - Total Quality Management
 • Systém řízení podnikové údržby podle metody TPM - Total Productive Maintenance

Pro oblast ISO provádíme

 • Údržbu systémové dokumentace
 • Interní audity managementu kvality, životního prostředí, bezpečnosti práce a informačních technologií
 • Zlepšování procesů systému managementu
 • Přípravu zprávy pro přezkoumání systému managementu
 • Podporu při certifikačních a dozorových auditech

Pro oblast TPM provádíme

 • Praktickou realizaci metody TPM ve výrobních podnicích
 • Analýzy ztrát efektivity výrobních zařízení, výpočet OEE
 • Audity TPM
 • Návrhy standardů pro autonomní údržbu
 • Praktickou realizaci metody 5S
Škoda Auto, a.s.

Škoda Auto, a.s.

Školení ISO 9001
Školení Total Productive Maintenance
1995 - 2005

ČEZ, a.s.

ČEZ, a.s.

Zpracování řídicí dokumentace - TQAP (Top Quality Assurance Program)
1995 - 1999

Plzeňský Prazdroj, a.s.

Plzeňský Prazdroj, a.s.

Školení Total Productive Maintenance
2004 - 2006

Česká pošta, s. p. Odštěpný závod ICT služby

Česká pošta,
s. p. Odštěpný závod ICT služby

Realizace ISO 9001 a ISO 20000-1
2009 - současnost

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj

Realizace a audity ISO 9001
2004 - současnost

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Praktická realizace vyhlášky č. 132/2008 Sb., o systému jakosti při provádění a zajišťování činností souvisejících s využíváním jaderné energie
2004 - 2009

THIMM Obaly, k.s

THIMM Obaly, k.s

Praktická realizace Total Productive Maintenance
2003 - současnost

PREFA PRAHA, a.s.

PREFA PRAHA, a.s.

Realizace a audity ISO 9001, 14001 a OHSAS 18001
2005 - 2012

MICOS, spol. s r.o.

MICOS, spol. s r.o.

Realizace a audity ISO 9001, 14001 a OHSAS 18001
2003 - současnost

Adresa

NOSTA-HERTZ spol. s r.o.
Perucká 61/13 | 120 00 Praha 2

Kontakt

nostahertz@nostahertz.cz
tel: +420 222 511 807

Fakturační údaje

IČ: 15270041
DIČ: CZ15270041

Navštivte nás

Napište nám

Zpráva byla odeslána. Děkujeme!