Zajištění komplexních inženýrských
činností při přípravě a realizaci staveb.

Zkoušky koordinátora BOZP

V roce 2011 nám byla udělena Ministerstvem práce a sociálních věcí akreditace k provádění zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb.

Aktuální termíny zkoušek: 21. 04. 2015

Přečtěte si program
Program zkoušek
stáhnout
Program zkoušek
opakovaných po 5 letech
stáhnout
Stáhněte si Zkušební okruhy
Zkušební okruhy
stáhnout
Zkušební okruhy
po 5 letech
stáhnout
Stáhněte si přihlášku
Přihláška ke zkoušce
stáhnout
Přihláška ke zkoušce
opakovaných po 5 letech
stáhnout
> >

Jak se přihlásit ke zkoušce

  • Vyberte termín zkoušky. Pokud bude Vámi vybraný termín obsazen, rádi Vám nabídneme jiný vhodný termín.
  • Přihlášku ke zkoušce základní zašlete nejpozději 45 dní před termínem konání zkoušky, Přihlášku ke zkoušce opakované po 5 letech zašlete nejpozději 30 dní před termínem konání zkoušky.
  • Současně uhraďte platbu za účast na zkoušce na náš účet 324 720 02 / 2700
  • Částku je nutné uhradit předem tak, aby poplatek byl převeden na účet držitele akreditace nejpozději 5 dnů před konáním zkoušky.

Cena zkoušky

Cena zkoušky: 9.800,- Kč + DPH
Cena opravné zkoušky: 4.900,- Kč + DPH (za opakování jedné části zkoušky)

Cena zkoušky opakované po 5 letech: 6.800,- Kč + DPH

Doklad k úhradě bude uchazeči zaslán společně s pozvánkou ke zkoušce.

Kdo může být koordinátorem?

Koordinátorem BOZP na staveništi může být pouze fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti, nebo právnická osoba, zabezpečí-li výkon koordinátora BOZP odborně způsobilou fyzickou osobou.

Adresa

NOSTA-HERTZ spol. s r.o.
Perucká 61/13 | 120 00 Praha 2

Kontakt

nostahertz@nostahertz.cz
tel: +420 222 511 807

Fakturační údaje

IČ: 15270041
DIČ: CZ15270041

Navštivte nás

Napište nám

Zpráva byla odeslána. Děkujeme!