Zajištění komplexních inženýrských
činností při přípravě a realizaci staveb.

Věcná břemena

Pro stavby umisťované na/v cizích pozemcích zajišťujeme v souladu s právními předpisy zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni.

Zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni je řešeno právními předpisy:
Zákon č. 458/2000 Sb. energetický zákon
Zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích
Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

Prohledněte si naše reference >

> >

Zajišťujeme

  • Vyhotovení geometrických plánů, které jsou součástí smluvních vztahů s vlastníky pozemků
  • Oslovení vlastníků pozemků a projednání návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene
  • Podpis smlouvy o zřízení věcného břemene vlastníkem pozemku
  • Vklad věcného břemene do katastru nemovitostí
  • Zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni rozhodnutím stavebního úřadu v případě veřejně prospěšné stavby a současně nedohody s vlastníkem pozemku
Mapa staveb

Název stavby | Počet LV | Termín realizace

A Vedení 400 kV V410 - TR Výškov - TR Čechy střed | 1234 | 2011–2016
B Vedení 400 kV V451 - TR Babylon - TR Bezděčín | 478 | 2013–2018
C Vedení 400 kV V450, TR Výškov - TR Babylon | 634 | 2013–2019
D V406 Kočín - Mírovka, nové vedení 400 kV | 1529 | 2013–2019
E V490 - vedení 400 kV PRE-VIT | 630 | 2015–2020

Adresa

NOSTA-HERTZ spol. s r.o.
Perucká 61/13 | 120 00 Praha 2

Kontakt

nostahertz@nostahertz.cz
tel: +420 222 511 807

Fakturační údaje

IČ: 15270041
DIČ: CZ15270041

Navštivte nás

Napište nám

Zpráva byla odeslána. Děkujeme!